“Według rachunków rocznie zużywam 4,4 kW energii, ile paneli fotowoltaicznych potrzebuję?” Pytanie to jest najczęściej zadawanym pytaniem przez przyszłych inwestorów? Więc ile paneli wejdzie w skład instalacji?

Od czego zależy ilość paneli fotowoltaicznych?

Ilość paneli fotowoltaicznych, które wchodzą w skład danej instalacji, zależy w szczególności od mocy zarówno instalacji jak i samego modułu. Na etapie planowania instalacji określana jest konkretna moc instalacji ( więcej o doborze mocy instalacji ). Następnie, do tej wielkości dobierana jest ilość modułów, przy uwzględnieniu ich mocy maksymalnej.

Przykład doboru ilości modułów

Aby przedstawić przebieg całego procesu, posłużymy się przykładem.

  • inwestor na podstawie rachunków podaje roczne zużycie na poziomie 4,4 kW
  • korzystając ze wzoru na dobór mocy instalacji:

otrzymujemy instalację o mocy 5,43 [kWp].

  • teraz, w zależności od mocy maksymalnej modułów, w skład instalacji wejdzie różna ilość paneli:

Jak widać na podstawie przykładu, końcowa moc instalacji różni się w zależności od mocy maksymalnej paneli fotowoltaicznych.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami pod numerem telefonu (+48) 12 307 16 14.