Kongres Fotowoltaiczny PVCON 2020

W ostatnich latach został odnotowany bardzo duży wzrost liczby montowanych instalacji fotowoltaicznych. Istotne zmiany zachodzą także w obszarze prawa, finansowania, a także stosowanych technologii. Mówiąc o fotowoltaice, nie sposób nie wspomnieć o zagadnieniu Bezpieczeństwa i higieny pracy na instalacjach PV. Prezentację na ten temat podczas PVCON 2020 wygłosił Krzysztof Grobel, Dyrektor ds. rozwoju firmy SOLGEN.

Kongres Fotowoltaiczny PVCON 2020 zgromadził specjalistów branży fotowoltaicznej, ale także pasjonatów oraz wszystkich zainteresowanych wytwarzaniem ekologicznej energii. Podczas wydarzenia poruszane były tematy związane z bezpieczeństwem instalacji PV, uzgodnieniami projektów PV z rzeczoznawcami ds. ochrony przeciwpożarowej, a także jakością samych instalacji.

Pokazane zostało jak, z kim i w jakim trybie prowadzić takie uzgodnienia, omówione zostały dokładnie najnowsze kryteria przyłączenia instalacji fotowoltaicznych do sieci, a także sposoby zakupu energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Poza rozmowami z ekspertami Kongresu Fotowoltaicznego, miała miejsce seria webinarów.

Na temat Bezpieczeństwa i higieny pracy na instalacjach fotowoltaicznych swoją prezentację wygłosił mgr inż. Krzysztof Grobel, obecnie Dyrektor ds. rozwoju w firmie SOLGEN. Poruszył on m.in. zagadnienia dotyczące wyposażenia ekip monterskich zgodnie z wymogami BHP, a także prawidłowej eksploatacji urządzeń pomiarowych jak i samej instalacji fotowoltaicznej.